Zasady postępowania przy realizacji wizyt lekarskich w trakcie zagrożenia epidemicznego

 1. W danym dniu może być umówionych maksymalnie 10 pacjentów (do odwołania)
 2. Pacjent w momencie umawiania na wizytę musi być informowany o:
  1. Oczekiwanie na wizytę poza placówką
  2. Osoba oczekująca na swoją kolejność będzie informowana telefonicznie o możliwości wejścia do placówki
  3. Do palcówki będzie mógł wejść tylko pacjent, bez osób towarzyszących
  4. Osoba przybywająca do placówki musi być zaopatrzona w maseczkę ochronną
 3. Po wejściu do placówki muszą być przeprowadzone następujące czynności:
  1. Pacjent ma obowiązek zdezynfekowania rąk płynem antybakteryjnym
  2. Pielęgniarka wykona pomiar temperatury
  3. Pacjent będzie musiał odpowiedzieć na pytania związane z COVID-19 – uprasza się wszystkich pacjentów o przekazywanie rzetelnych informacji personelowi medycznemu, związanych z potencjalnym zagrożeniem epidemicznym
  4. Po wykonaniu powyższych czynności pielęgniarka podejmuje decyzję o przejściu pacjenta do gabinetu lekarskiego
 4. Po każdorazowym wyjściu pacjenta z placówki gabinet lekarski będzie dezynfekowany płynem wirusobójczym.